Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el seu domini principal www.labotigadeltorroartesa.cat i els dominis secundaris que apunten al domini principal: www.labotigadeltorroartesa.com  i  www.labotigadeltorroartesa.es, pertanyen a TORRONS I GELATS, S.L., amb seu fiscal a l’Avinguda de la Ràpita, 56, C.P.43870 Amposta, telèfon 977.705.535, correu electrònic hola@labotigadeltorroartesa.cat i CIF B43280080.

 

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per els drets de la propietat intel·lectual i industrial de titularitat de TORRONS I GELATS, S.L. o de terceres persones amb les quals TORRONS I GELATS, S.L. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. TORRONS I GELATS, S.L. fa difusió de tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. TORRONS I GELATS, S.L. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de TORRONS I GELATS, S.L.

 

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web, hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. TORRONS I GELATS, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.labotigadeltorroartesa.cat, tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. TORRONS I GELATS, S.L. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de qualsevol altra actuació realitzada sobre la base de la informació que es facilita.

TORRONS I GELATS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web, és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina web d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. TORRONS I GELATS, S.L. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per nosaltres mateixos.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem als usuaris de la nostra web que les dades personals recollides per TORRONS I GELATS, S.L., mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran incloses en un fitxer automatitzat sota la nostra responsabilitat i amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit via correu convencional a: Avinguda de la Ràpita, 56, C.P.43870 Amposta.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a TORRONS I GELATS, S.L., entendrem que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.

 

Autorització per enllaços amb www.labotigadeltorroartesa.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’està accedint. L’enllaç podria efectuar utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.